Zásady ochrany osobních údajů

 1. Paní Lenka Petřeková, adresa Žalanského 1399/ 59a, 16300 Praha 6 Řepy, IČ: 06013589, zapsaná v ŽR vedeném Úřad městské části Praha 17, (dále jen ,,správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“), zpracovává tyto osobní údaje:
  • Jméno a příjmení;
  • Cookies;
  • IP adresa;
  • Název společnosti;
  • E-mail;
  • Telefonní číslo
 1. Jméno, příjmení cookies, IP adresa, název společnosti a e-mail je možné zpracovat na základě plnění smlouvy za účelem vyplnění kontaktního kontaktního formuláře, kterým je poslána nezávazná poptávka na služby poskytované paní Lenkou Petřekovou.
 2. Dále je také možné zpracovávat osobní údaje na základě plnění smlouvy v případě vyplnění objednávkového formuláře na akci. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 4 let.
 3. Jméno, příjmení, cookies, IP adresa, název společnosti a e-mail lze zpracovat na základě oprávněného zájmu za účelem rozesílání newsletterů klientům paní Lenky Petřekové. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 4 let.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno paní Lenkou Petřekovou.
 5. Vezměte na vědomí, že dle stávající legislativy máte právo:
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět. V případě souborů cookies je možné toto provést změnou nastavení internetového prohlížeče. Webové stránky lze prohlížet a používat i v režimu, který neumožňuje sbírání souborů cookies, resp. údajů o chování návštěvníka webu. Běžné internetové prohlížeče umožňují nastavení práce se soubory cookies,
  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • Požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,
  • Na přenositelnost osobních údajů,
  • V případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce osobních údajů: paní Lenku Petřekovou, nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat tyto podmínky a poučení o ochraně osobních dat v rámci platné legislativy. Aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte e-mail: lenka@petrek-innovations.com

Aktuální verze zásad je vždy k dispozici na internetové adrese: www.petrek-innovations.com

Kontakty
Provozní doba